Lolland Forsyning Måleraflæsning
Kundenummer
Kundenummer skal tastes uden mellemrum. Eksempel’123 4567 890’ tastes som ’1234567890’
Kode Aflæsning
 
 
 
 
 
 
OBS! Aflæs måleren og udfyld rubrikken "Aflæsning" på aflæsningskortet.
OBS! Indtast Forbruger/Kundenummer i feltet "Kundenummer". Indtast Kodenummer fra kodefelt på aflæsningskortet. Indtast det måleren står på i feltet aflæsning.
Skal decimaler tastes ind, er det uden komma.
OBS! Kontroller, at din indtastning er rigtig, og klik på 'Aflever aflæsning'.
[Hjemmeside] Send E-mail