Ballerup måleraflæsning
Kundenummer
Kundenummer skal tastes uden mellemrum. Eksempel’123 4567 890’ tastes som ’1234567890’
Kode Aflæsning
 
 
 
 
 
 
OBS! Aflæs måleren og skriv viserstanden på aflæsningskortet.
OBS! Kundenummeret indtastes med alle cifre fra aflæsningskortet. Koden ud for den nye viserstand og viserstanden SKAL tastes ind.
OBS! Kontroller, at din indtastning er rigtig, og klik på "Aflever aflæsning".