Rebild Forsyning måleraflæsning
Kundenummer
Kundenummer skal tastes uden mellemrum. Eksempel’123 4567 890’ tastes som ’1234567890’
Kode Aflæsning
 
 
 
 
 
 
OBS! Aflæs måleren og udfyld rubrikken 'Aflæsning' på aflæsningskortet.
OBS! De oplysninger, du skal taste ind, står i højre side af aflæsningskortet.
Skal decimaler tastes ind, er det uden komma.
OBS! Kontroller, at din indtastning er rigtig, og klik på 'Aflever aflæsning'.